Voorwaarden

1)

 

Rechten en Plichten:

Blazers-arrangementent.nl is geen uitgeverij en heeft geen voorraad van arrangementen. Ieder nummer wordt per orkest/band/blazerssectie apart uitgewerkt of samengesteld, dus op maat geleverd.

Voor alle arrangementen door blazers-arrangementen.nl (op maat gemaakt), dienen de afdrachten aan rechthebbende door de orkesten/band/blazerssectie zelf geregeld te worden. Meestal is dat al geregeld doordat ieder orkest/band/blazerssectie, of diegene die deze inhuurt, zelf al een afdracht doet aan BUMA/Stemra/Sena.

Blazers-arrangementen.nl probeert waar mogelijk de originele auteurs van haar arrangementen op de hoogte te stellen van het gebruik van hun intellectueel eigendom. Indien u als rechthebbende toch meent dat wij ten onrechte gebruik maken van uw intellectuele eigendommen, neem dan aub direct contact op met Blazers-arrangementen.nl op zodat we snel in overleg kunnen treden.

2) Copyright.

Op al onze arrangementen en composities rust het copyright van de componist/arrangeur, PPLJ Schmidt (genaamd; Mr. PSax) of andere arrangeurs . Niets uit onze uitgaven mag worden gekopieerd of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de componist/arrangeur PPLJ Schmidt.

Gebruiksrechten voor onze muziekwerken beperken zich uitsluitend tot de muziekvereniging/orkest/band/blazerssectie dat de uitgave heeft aangeschaft. Indien een muziekwerk wordt aangeschaft door een individueel persoon dan wordt het gebruiksrecht beperkt tot de eerste muziekvereniging die tot repetitie dan wel uitvoering van het muziekstuk over gaat. Indien een muziekgroep geen verenigingsvorm heeft komt deze voorwaarde niet te vervallen. Buma/stemra kan vergoedingen opeisen voor auteursrecht op muziek die u ten gehore brengt, alleen of als muziekgroep. Dit is een zaak tussen u en de instanties en hierbij kan geen beroep worden gedaan op enige verantwoordelijkheid van Blazers-arrangementen.nl

Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever ten aller tijde verantwoordelijk. De beheerder van Blazers-arrangementen.nl PPLJ Schmidt aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

3) Betaling & Leveringsvoorwaarden:

Betaling vind plaats bij bestelling via de mogelijkheid van veilige IDEAL betaling via uw eigen bank. U ontvangt samen met de partyen/arrangementen de bijhorende factuur.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn nimmer als bindend aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4) Leveringen:

De arrangementen worden binnen de aantal aangegeven werkdagen via TPG Post naar u verstuurd (let op extra verzendkosten!), of in per e-mail in PDF bestand. Bestelde arrangementen mogen niet geretouneerd worden (onder toepassing van de leveringsvoorwaarden  van het regelement handelsverkeer van muziek-uitgaven in Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondismentsrechtbank te Zutphen. d.d. 8 juni 2001, deptnr. 25/2001).

Als blijkt dat een arrangement niet voldoet aan de verwachting kunt u altijd contact opnemen via het e-mailadres info@blazers-arrangementen.nl Klanten tevreden stellen is het eerste doel, uiteraard geschiedt dit in aller redelijkheid rekening houden met prijs en kwaliteit verhouding.

5) Kwaliteit & Service

Blazers-arrangementen.nl gebruikt een kwaliteits systeem. Dit houdt in dat onvolledige, incomplete leveringen of klachten over de kwaliteit van een muziekwerk altijd in overleg met de klant zo correct mogelijk proberen af te handelen. Hiervoor gelden enkele bindende richtljnen:

U dient binnen 1 week na levering per e-mail uw klacht te melden bij info@blazers-arrangementen.nl

Blazers-arrangementen.nl tracht binnen 5 werkdagen het muziekwerk alsnog naar wens aan te leveren, zou dit langer duren vanwege de nodige aanpassingen wordt dit in onderling overleg besproken. Indien de klant de aangepaste versie weigert kan er geen verdere aanspraak worden gedaan op (al dan niet financiële) verdere compensatie van de bestelling.

Er kan pas aanspraak gemaakt worden op een financiële vergoeding van een deel van of de gehele waarde van de bestelling, indien eerdere pogingen om het product te herleveren serieus door de klant zijn ontvangen en indien de klant met enige redelijkheid Blazers-arrangementen.nl de kans heeft gegeven de klacht ook in meerdere instantie op te lossen. Financiële vergoeding kan in geen enkel geval hoger zijn dan de aankoopsom van het product, exclusief eventuele verzend- of administratiekosten.

6) Composities:

Auteursrecht/copyright is persoonsgebonden en normaliter niet overdraagbaar. Het auteursrecht blijft dus altijd volledig in handen van Blazers-arrangementen.nl.